Handling  • Palletiseren
  • Sorteren
  • Wikkelen
  • Bulk laden goederen in containers
  • Lossen bulkcontainers op pallets
  • Orderpicking op colliniveau
  • Labeling (etiketteren). Dit geldt ook voor goederen in entrepot.

Mocht u aanvullende wensen hebben zijn we altijd bereid met u mee te denken.